Když bývalo XIX. století

Konstituce ve Francii

5. listopad 1848

V Paříž 5. listopadu.
Nár. shrom. ukončilo ve svém včerejším sezení přehlížení konstituce. Hlasování trvalo ¾ hodiny a president oznámil konečně při hlubokém tichu výsledek: 739 hlasů bylo pro přijmutí, 30 proti přijmutí zřízení. Komora odpověděla na to vyvolávajíc po třikráte: „Sláva republice" a od domu vysloužilců oznamovalo 101 dělo městu Paříži, že má Francousko novou konstituci. Po hlasovaní oznámil Dufaur, že vláda při uveřejnění konstituce velikou národní slavnost zamýšlí a vyzval komoru, aby k tomu cíli komisse sestavena byla. To se také ihned stalo, a komisse měla hned po sezení poradu s ministrem domácích záležitostí, od něhož ji předběžný program byl předložen. Veškerá národní garda a veškerá posádka Pařížská bude této slavnosti oučaslna.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848