Když bývalo XIX. století

Ministerské porady Rakousko-Uherské

listopad 1885

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny. V otázce bankovní byla již dosažena úplná shoda, i byly generální radě rakousko-uherské banky již sděleny podmínky, za kterých se má uděliti nová výsada na dalších deset let. O nových celních sazbách bude jednáno obvyklým způsobem v rakousko-uherské celní konferenci.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885