Když bývalo XIX. století

Z Moravy

13. listopad 1848

Z Holomouce dne 13. lislop.
Vojsko ve Vídni ležící má nedostatek potravy; aby se tomu odpomohlo, jel předevčírem komissař do Hranice (Weisskirchen), kdež dobytek nakoupiti a hned do hlavního města odvézti má. Včera byly opět 2 batterie k uherským hranicím odvezeny. Maďaři verbují v slovanském obyvatelstvu pro svou korouhev. Vysílání emissarů mezi venkovský lid získalo jim již mnoho přívrženců; s druhé strany nepůsobí se nic, neb hlavy slovenského hnulí vzdálily se skoro všecky z politického dějiště. Praví se zde všeobecně, že hr. Auersperg je za velitele Holomoucké pevnosti ustanoven.

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848