Když bývalo XIX. století

Zprávy

10. listopad 1848

Dne 10. listopadu.
Ke hranicím uherským odchází neustále vojsko z Moravy, Štýrska a Rakous. Všechno spojení s Uhry je nyní s této strany přetrženo; na Litavě stojí generál Moga jen asi s 12.000 muži. Ze Sedmihrad přišla dnes zpráva, že fml. baron Puchner spojil veškeré cís. vojsko v Sedmihradech pod svým komandem, a že se německé (saské) a rumunské obyvatelstvo postavilo zcela pod jeho rozkazy. Méně dobře znějí zprávy z Banátu a ze Zemlína; chybělo tam střeliva, pročež cís. vojsko posud žádný offensivní krok neučinilo. Ve Slavonsku se prohlásila - jak vědomo - pevnost Osěk pro Maďary a v Petrovaradíně hrá fml. Blagojevič také obojetnou rolli. Ale oučinek pádu Vídně musí i tam jako na všechny země oučinkovat. Již přicházejí z nejbližších pohraničních měst důstojníci sem, aby se podvolili ministerstvu války.

Nejnovější zprávy z Uher praví, že v Břetislavi a v Raabu zavedena jest strašná hrůzovláda. Sotva se povedlo několika prchajícím sem se dostati. Košut táhne ode vsi ke vsi a ohlašuje vítězství Maďarů nad rakouským vojskem. Dokonalý to lhář!

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848