Když bývalo XIX. století

Ztráta vojska u Vídně

17. listopad 1848

Podlé bezpečných zpráv jest ztráta jakou vojsko u Vídně utrpělo, následující: V 1. sboru jest mrtvých 3 důstojníci, 66 mužů, 36 koní; raněných jest 9 důstojníků, 246 mužů, 9 koní; pohřešuje se 117 mužů. V 2. sboru jest mrtvých 7 důstojníků, 35 mužů; raněných 13 důstojníků, 259 mužů; pohřešuje se 48 mužů. V 3 sboru mrtvých 3 důstojníci, 46 m., 6 koní; raněných 15 důstojníků, 208 mužů; pohřešuje se 25 mužů a 2 koně. V brigádě gen. Schulte jest mrtvých 7 mužů; raněných 4 důstojníci, 31 mužů; pohřešují se 2 mužové. Z dělostřelectva a vozatajstva jest mrtvých 1 důstojník, 21 mužů, 15 koní; raněných 1 důstojník, 30 mužů, 2 koně; pohřešuje se 1 muž. Ouhrnkem obnáší tedy počet mrtvých 189; raněných 816 a pohřešených 193 mužů; celá ztráta 1198. Usmrcení důstojníci jsou: nadpor. Kalmić od Sluinského 4. bataillonu; nadpor. Yukelić od Otočanského 3. zálož. bataillonu; nadpor. Salković od Gradiškanského 2. bataillonu; setník Brandmayer od granátníků Deutschmeister; nadpor. Abel od lehké jízdy Vrbny; por. Perejval z Reiszigerova bataillonu; nadpor. Richter od 12. bat. myslivců; poddůst. Schücht od pěchoty Khevenhüllerové; nadpor. Leitl od dělostřelců; setník Procházka od pěchoty Nassau-a, pak ještě 3 nejmenovaní důstojníci.

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848