Když bývalo XIX. století

Ranní List

18. listopad 1848

Od 1. října vychází tiskem a nákladem Jar. Pospíšila politický denník „Ranní List" co pokračování časopisu: „Květy a Plody". Denník ten vycházi každý den, mimo pondělí; přináší vedlé úvodních článků čistě politického obsahu i zábavné obrazy, kteréž politický směr mají; „Pražský denník" obsahuje místní hlavnější události a záležitosti, a v „Politických zprávách" lze se v stručnosti všech politických pohybů po celé Evropě dočísti. Redaktoři jsou: Vojt. Svoboda a Fr. Girgl. Předplácí se zde měsíčně 20 kr. na stř., a čtvrtletně na c. kr. poštách v obálce a s denní zásilkou 1 zl. 18 kr. na stř.

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848