Když bývalo XIX. století

Vídeňské obecní zastupitelstvo

prosinec 1885

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi. Rokování bylo i na Vídeňské poměry neobyčejně bouřlivé, členové zastupitelstva vrhali na sebe nejeprostší nadávky, nazývali se zloději, jeden člen dokonce prohlásil, že by všichni členové zastupitelstva, ani jeho samého nevyjímaje, měli by se oběsiti. Výsledek rokování byl ten, že se smlouva nevypoví.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885