Když bývalo XIX. století

Smrt poslance Bluma

16. listopad 1848

Z Frankfurtu dne 16. list.
President sněmu oznámil v dnešním sezení smrt posl. Bluma, vyzvav posl. Kirchgesznera, aby sdělil zprávu výboru o návrhu této truchlivé události se týkající, který učinil posl. Simon z Trieru a 60 oudů sněmu. Návrh tento zní:

Národní shromáždění, ohražujíc se co nejslavněji před očima veškerého Německa proti zatknutí a usmrcení poslance Roberta Bluma, s opomenutím říšského zákona, od 30. září t. r. vykonanému, vyzývá ministerstvo, by vším důrazem učinilo kroky, aby neprostřední a prostřední vynníky toho potáhlo k zodpovídání a trestu.

Návrh byl uznán za nutný a přijat bez rokování.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848