Když bývalo XIX. století

Zákon stran odpovědnosti presidenta republiky

15. listopad 1848

Paříž dne 15. listop.
Komisse, která má vyřknout své mínění o zákonu stran odpovědnosti presidenta republiky, přidala k němu klausuli, která ovšem občanům právo uděluje, žaloby proti nejvyšší ouřední osobě republiky a proti ministrům zanášeli, těmto ale dává spolu právo, žalobníka co utrhače na cti před nejvyšší státní soud pohnali. Porotníci tohoto soudu rozhodnou najednou nad hlavní žalobou, jakož i žalobou z utrhactví.

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848