Když bývalo XIX. století

Bitva u Šoproně

19. listopad 1848

Z Vídně dne 19. list.
Včera se strhla bitva u Šoproně mezi Uhry a císařskými. Uhři, počtem silnější, obořili se na sbor císařských, záležející z 500 hraničárů a 400 myslivců, byli ale od těchto odraženi a uprchli do Šoproně, a poněvadž byli až tam stíháni, ještě dále. Cís. vojsko ztratilo as 40 mužů, Uhři ale mnohem více. Myslivec, který v této bitvě byl, praví, že Uhrů bylo 8000.

Zdroj: Národní Noviny č. 192, 22.11.1848