Když bývalo XIX. století

Sněm německý

prosinec 1885

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem. Náramně rozhorlil se kancléř na vůdce středu, Windthorsta, který mluvil o „vládě knížete Bismarka", naznačiv takto, že vlastním vladařem není císař Vilém, nýbrž jeho kancléř. Polští poslanci interpelovali v příčině vypovídání Poláků, ale kníže Bismark odpovědi odepřel, prohlásiv, že se tu jedná o vnitřní záležitosti Pruska, do které říše nemá co mluviti.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885