Když bývalo XIX. století

Maďarsko

20. listopad 1848

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod vedením fml. Šlika do hořeních Uher. Bude operovat proti Košicím (Kaschau). Maďaři slojí pevně u Břetislavi, Komárna, Raabu všude ohražení. Pešť byla podlé zpráv od 16. zcela pokojná.

Z Dolnozemí uherského přišla zpráva, že celý Banát je Maďarů prost a v rukou cís. vojska. Na hranicích chorvátských postoupil gen. Dahlen s 16.000 muži Drávu. Manévry Košutovy záležely po zajmutí Vídně v marných pokusech, aby skrz emissary bouřil lid ve Slavonsku a na hranicích chorvátských. Ze Sedmihrad je od 10. ouřední zpráva, že fml. Puchner sestředil cís. vojsko a čeká na další příkazy z Vídně.

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848