Když bývalo XIX. století

Ministerský president a ministři

22. listopad 1848

Podlé depeše telegrafické, mne dnes o 4 hodinách po poledni od krajského hejtmana v Holomouci došlé, zbavila Jeho c. k. Milost nejvyšším rozhodnutím dne 22. t. m. ministerského presidenta barona Wessenberga na jeho žádost ouřadu jeho, i povolila zřízení nového ministerstva tímto způsobem: Ministerský president, ministr záležitostí zevnitřních a domu flm. kníže Felix Schwarzenberg, ministr vnitřních záležitostí tajný radda hrabě František Stadion, ministr financi svobodný pán Kraus, ministr vojny gm. svobodný pán Cordon, ministr spravedlnosti dr. Bach, ministr obchodu a veřejných staveb rytíř Bruck, ministr osvěty zemské a hornictví rytíř Thinnfeld. Ministerstvo vyučování řízeno bude prozatím od ministra hraběte Stadiona.

V Praze dne 22. list.
Mecséry, c. k. gub. místopresident.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848