Když bývalo XIX. století

Nové železnice státní

24. listopad 1848

Z Brna.
Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Jízdy probní z České Třebové až k nádraží zdejšímu šťastné a k obecné spokojenosti vypadly. Brno přiblíží se od prosince znamenitě Praze, a to cestou nejzajímavější, spolu ale nejnákladnější nejen v mocnářství rakouském, nýbrž na pevnině evropské vůbec.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848