Když bývalo XIX. století

Pokus o narovnání uherských věcí

20. listopad 1848

20. list.
Kníže Windischgrätz odejel do Holomouce, aby tam ministerstvo k poslednímu pokusu o mírné narovnání uherských věcí pohnul. Příčina tohoto kroku polního maršála je, že ve vojště panuje náramná zůřivost na Maďary, z čehož se bojí, aby válka, když se jednou začne, nebyla s přilišnou krutostí vedena. Nebude-li ale možná, narovnání takové učiniti, pak jistě dne 24. list. vtrhneme do Uher.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848