Když bývalo XIX. století

Císařské vojsko

21. listopad 1848

21. listop.
Včera jalo se císařské vojsko přes řeku Moravu u Děvína most klásti. Maďaři chtěli to překazit, avšak nadarmo. V Břetislavi hodlají se brániti i mají tam již hodně vojska pohromadě. Hotovost ale a gardy národní v okolí Raabském a Mošoňském začínají se již rozbíhat. V okolí Šoproňském není žádné vojsko maďarské a garda nemá chuti k odporu. Tento týden začnou se všech stran operace proti Maďarům.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848