Když bývalo XIX. století

Válka s Maďary

24. listopad 1848

Vypsáno jest verbování dobrovolníků do Vlach. Každý vstupující obdrží 10 zl. stř. na ruku. Zdá se, že vojenská vláda chce vzít nějakou část vojska ze Vlach zpátky a nahradit je novými sbory.

Strany Uher a započetí války je posud ticho. Přípravy se ale konají náramné. Tyto dny byl aerariální most u uherské Nové Vsi od Maďarů obsazen a od našich vojsk naň stříleno. Výsledek byl, že cis. vojsko vzdor odporu na pontonech Moravu přepluli a řečený most dřevěný zapálen byl; 10 těhel spáleno. Železnodrážní most neutrpěl žádnou škodu, ač i na obou koncích jeho stojí nepřátelé proti sobě.

Budoucí týhoden začnou se všech stran operace proti Uhrům; včera položilo cis. vojsko v okolí Děvína most přes Moravu, ač tomu Maďaři hrubý odpor kladli. Břetislava chystá se k bránění; je tam znamenitě mnoho maďarského vojska. Hotovost a gardy v okolí Raabském a Mošoňském rozbíhají a rozprchávají se již. U Šoproně a Železného Města nemáš vojska, a hotovost v té krajině dává málo chuti k odporu na jevo.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848