Když bývalo XIX. století

Válka srbsko-bulharská

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera, jenž prohlásil, že by rakouské vojsko činně se ujalo Srbska, kdyby Bulhaři, kteří byli pronikli až do srbského Pirotu, odkudž byl král Milan zahájil válku, postupovali ještě dále. Ač srbská vláda nyní, když zakročením Rakouska zastaven vítězný pochod Bulharů, chvástá se, že začne válku znova, nepochybuje se o tom, že Rakousko pánům v Bělehradě napraví hlavy, a že tedy dojde k uzavření příměří a míru.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885