Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

26. duben 1849

Tak jsem doufal že se nějak poučím, a ono ne, taky si nevěděli rady:(

Podplácení při volbách

Z Londýna 26. dubna. Včera učinil v dolejší sněmovně Pakington návrh, směřující k tomu, aby překaženo bylo všechno podplácení při volbách, a proto aby každý oud sněmu musel přisáhati, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849