Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

19. leden 1849

Taky se báli, že načichnou...

Ministři nechtějí řádů

Z Berlína 19. ledna. Ministři žádali před několika dny krále, aby jim neuděloval žádných řádů. Také se povídá, že někteří, kteří včera obdrželi řády, velmi nepříjemně tím překvapeni byli; jeden z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

Zprávy nejčerstvější

z dobového tisku

14. listopad 1848

V Těšínsku vypukly nepokoje

V Těšínsku na hranicích haličských vypukly nepokoje. Domkáři povslali proti sedlákům. Mnozí demokrati sice vynasnažují se povstání toto za politické vydávati, ale nevzdělanost lidu dosvědčuje, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

14. listopad 1848

Příprava Říšského sněmu

Z Kroměříže 14. listopadu.
O zřízení sněmovny říšské úsilně se pracuje. Nebudeť v kostele sv. Maurice, jak se zpočátku pravilo, nýbrž ve velkém sále paláce arcibiskupského, jenž se a... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice. Jelikož Bulharsko smí vydržovati ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

13. listopad 1848

Z Moravy

Z Holomouce dne 13. lislop.
Vojsko ve Vídni ležící má nedostatek potravy; aby se tomu odpomohlo, jel předevčírem komissař do Hranice (Weisskirchen), kdež dobytek nakoupiti a hned do hlavního ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

13. listopad 1849

Námořnictví a loďstvo rakouské

Z Vídně dne 13. list.
Ministerstvo hodlá prý obrátiti pozornost svou nyní na námořnictví a loďstvo rakouské. Doposud obnášelo námořní mužstvo na rak. obchodním loďstvu as 30.000 m., a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849