Když bývalo XIX. století

Pro poučení

z dobového tisku

1. duben 1849

Velmi smutné poučení plyne z této zprávy: za 150 let se nic nezměnilo:(

Kradení drátů telegrafních

Z příčin častého kradení a rušení vedoucích drátů telegrafních nařídilo ministerstvo vnitřních záležitostí a minislerstvo spravedlnosti, aby se každá škoda učinčná na ústavu telegrafním ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

Nejnověji přibyvší články

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849