Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Amerika'

z dobového tisku

30. květen 1849

Pocestní do Ameriky.

J. H. P. Schröder, nákladník lodní v Bremenu, vypravuje dne 1. a 15. dne každého měsíce nejlepších a nejjistějších rychle plovoucích lodích do New-Yorku, Baltimore a Philadelphie, na jaře a na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

20. květen 1849

Cena za černé otroky

Cena za černé otroky v severní Americe zdá se že vstupuje. V nejnovějším čase bylo placeno za otrokyni 2700 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Vystěhovanci do Ameriky

Do New-Yorku v severní Americe přistálo za měsíc březen 25.837 vystěhovanců z Evropy, totiž: 18.580 Irčanů, 3.346 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

9. květen 1849

Generál sir Robert Wilson zemřel

Generál sir Robert Wilson zemřel dne 9. května. Ve francouských vojnách byl diplomatickým jednatelem Anglicka v Petrohradě a v hlavním stanu spojených mocností, r. 1815 osvoboditelem města ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

5. květen 1849

Amerikánské domy

O důkladnosti amerikánských domů vypravují noviny „Boston Herald" tyto šprýmy. „Jeden pán si najal v Novém Yorku nový dům a opřel se po obědě, jak to obyčejně Amerikáné činívají, se svou židlicí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

26. duben 1849

Železnice v Nové Granadě

Inženýři z Nového-Yorku vyměřují pilně v Nové Granadě (v Americe) dráhu, kterou se potáhne železnice ze severních států přes Panamskou úžinu k tichému moři. Do 1. července budou snad s v... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

13. duben 1849

Zlato v Kalifornii

Zimniční touha po Kalifornii zůří nesmírně teď v Paříži; poněvadž nyní asociace jsou na denním pořádku, používá se jich, aby se zlaté báně v Kalifornii vykořistily. Ohlašuje se zde společnost k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

28. březen 1849

Nová potravní bylina

Ve východní Americe byla vynalezená nová potravní bylina, nazvána: Psoralea esculenta aneb Picquotiade, o níž se ve francouských novinách ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

28. březen 1849

Zlato v Kalifornii

Generál Smith, klerý od amerikánských spojených obcí vyslán byl za guvernéra do Kalifornie, ohlásil již 10. ledna v Panamě skrz tamnějšího konsula, že všickni, kteří na půdě amerikánských obcí v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

25. březen 1849

Daně v největšich státech

Jeden francouský časopis přináší následující přehled, kolik každá osoba v největšich 6 státech evropejských a amerických platí daně. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

10. březen 1849

Kalifornské zlato

Z New-Yorku dne 10. března.
Před vyvolením presidenta i po jeho inaugurací byla a jest zde rozprávkou nejvšednější — zlatá země Kalifornie. I v Evropě, kde přec naproti Amerikánům sotva máte ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

7. březen 1849

Cizincům jest zamezeno hledati zlato

Z New-York 7. břez. General Smith, jejž vláda severoamerikánských soustátí do Kalifornie poslala, aby tam pořádek zavedl, poslal dne 19. ledna v Panamě tamnímu konsulovi severních Obcí psaní, v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

5. březen 1849

Pro stěhovance do severní Ameriky.

František Eckschlager v Golčovu-Jeníkově, splnomocněný jednatel p. Eduarda Ichon'a v Brémě, obětuje své posloužení při opětném započetí plavbě těm, kteříž by se vystěhovati chtěli do Nov... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

Stalo se na téma 'Amerika'

z dobového tisku

10. leden 1849

Zlatá ruda v Kalifornii

Zprávy o hojnosti zlaté rudy v Kalifornii ouplně se potvrzují. Zlato jest dobré a vyrovná se docela virginskému.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Zprávy na téma 'Amerika'

z dobového tisku

28. prosinec 1848

Vystěhovanci a uprchlíci

Z Krakova 28. pros.
Strany vystěhovanců a rusko-polských uprchlíků vyšlo dnes od ouřado následující nařízení:

1) Vystěhovanci, kteří následkem Lvovské kapitulace, jakož i rusko-polští ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

12. prosinec 1848

Cholera v Americe

Z Nového Yorku 12. prosince.
Zde se vyskytla cholera v několika již pádech, a jest se obávati, aby se dále nerozšířila. Také v Novém Orleanu bylo již tuto nemoc pozorovati; a měla prý se sem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

8. prosinec 1848

Amerika

Z Vídně 14. ledna.
JCM. vyvolil 8. pros. m. r. Ferd. Bibera, dosavádního prozatímního místokonsula v Pernambuco v Americe, za skutečného místo-konsula bez platu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

8. prosinec 1848

Amerika

Z Vídně 14. ledna.
JCM. vyvolil 8. pros. m. r. Ferd. Bibera, dosavádního prozatímního místokonsula v Pernambuco v Americe, za skutečného místo-konsula bez platu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

6. prosinec 1848

Vstupní řeč presidentova

Spojené obce. Z Nového Yorku 6. prosince.

Dnes ráno rozdávala se mezi lid vstupní řeč presidentova. Řeč tato podává jasný dúkaz, že spojené obce, kráčejíce na dráze pravé, praktičné ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 2, 3.1.1849

3. květen 1849

Pasy do Kalifornie

President severo-amerikánských obcí psal všem diplomatickým jednatelům za hranicemi, aby jen takovým osobám, které mají dosti prostředků k výživě, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

17. duben 1849

Amerikánské loďstvo

Dle zpráv z New-Yorku od 17. dubna bude prý amerikánské loďstvo v středozemním moři o 3 fregatty a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

7. březen 1849

Vstupní řeč presidenta Taylora

Z Nového Yorku od 7. března.
Nový president Spojených Obcí generál Taylor držel 5. bř v kongressu vstupní řeč; opakoval v ní slib, že ve správě Obcí se bude držeti příkladu Washingtonova, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 75, 29.3.1849

6. březen 1849

Vojsko do jižní Ameriky

Z Paříže, 6. Března.
Vláda prý pošle sbor vojska 3.600 mužů do jižní Ameriky, aby v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

3. březen 1849

Kalifornské zlato

Z Londýna 3. března.
V Londýně se očekává připlutí královské lodě „Pandora" s 900.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849