Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Bohdaneč'

z dobového tisku

13. květen 1849

Pronájem pivováru v Bohdánči

Pivovárečné měšťanstvo v Bohdánči tímto v známost uvádí, že zdejší ve varu 19¼ sudů mající pivovár na 3 po sobě jdoucí roky, a sice od 1. listopadu 1849 až do 31. října 1852 dne 19. června t. r. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849