Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Botanická zahrada'

z dobového tisku

2. únor 1849

Nové hřízeň v c. k. botanické zahradě

Licitační ohlášení Vys. dekretem ministerstva osvěty ode dne 22. listopadu m. r. č. 7497 a gub. dekr. ode dne 23. prosince m. r. c. 68156 jest zřízení nové hřízně v c. k. botanické zahradě v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849