Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Francie'

z dobového tisku

22. květen 1849

Volby po socialně-demokraticku

Z Lyonu od 22. května se píše: Zde vypadly volby zcela po socialně-demokraticku, bázeň a strach se zmocnily zdejší bursy a hedbávné věci padly v ceně o 10 procent. Z Paříže sem ale přišla ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Vystěhovanci do Ameriky

Do New-Yorku v severní Americe přistálo za měsíc březen 25.837 vystěhovanců z Evropy, totiž: 18.580 Irčanů, 3.346 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

13. květen 1849

S Francouskem stala změna

O nynějším Francousku píše jistý Polák svému příteli takto: „Neuvěříš ani, jaká se s Francouskem stala změna; jak tu nenávidějí všelikou revoluci, jak potupují každé pohnutí v Evropě, jak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 113, 13.5.1849

3. květen 1849

Francouské loďstvo

Francouské loďstvo počítá nyní 40 řadových lodí, 50 fregat, 40 korvet, 50 brig, 16 provozných a 30 menších lodí. Loďstvo párou hnané má 10 fregat, 40 korvet, 50 loděk a 2 plovoucí batterie. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

25. březen 1849

Daně v největšich státech

Jeden francouský časopis přináší následující přehled, kolik každá osoba v největšich 6 státech evropejských a amerických platí daně. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

6. březen 1849

Ve Francouzích je vojsko díl národa

Francouz vstoupí do vojska obyčejně s chutí, pro něj nemá služba vojenská nic hnusného, nic protivného. Froucouz seznámí se s lehkostí s vojenským cvikem, a podrobí se rád kázni, protože nahlíží, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

2. únor 1849

Angličané

Z Londýna dne 2. února. Ve večerním sezení hořejší sněmovny navrhl lord Bruce odpověď na trůnní řeč. Lord Stanley stěžoval si na to, že v královnině řeči nyní je pouze řečeno: „Královna že si ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

Stalo se na téma 'Francie'

z dobového tisku

2. prosinec 1805

Bitva u Slavkova

V bitvě u Slavkova, známé také jako „Bitva tří císařů“, porazil císař Napoleon Bonaparte v čele armády Francouzského císařství spojenecká vojska Rakouska a Ruska.

Zdroj: Wikipedia

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko. Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

5. listopad 1848

Konstituce ve Francii

Nár. shrom. v Paříži ukončilo ve svém včerejším sezení přehlížení konstituce. President oznámil výsledek hlasování: 739 hlasů bylo pro přijmutí, 30 proti přijmutí zřízení. Od domu vysloužilců oznamovalo 101 dělo městu Paříži, že má Francousko novou konstituci. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

29. červenec 1800

Fulton předvádí ponorku Nautilus

Američan Robert Fulton (1765-1815) provedl na Seině u Rouenu první úspěšné testy ponorky "Nautilus".

Zdroj: Wikipedia

20. leden 1849

Místopresident francouzké republiky

Z Paříže 20. ledna. Národní sněm volil dnes místopresidenta republiky. Vyvolen byl Boulay. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

Zprávy na téma 'Francie'

z dobového tisku

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko.
Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Úřadní list španělský uveřejňuje prohlášení presidenta Grévyho, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

15. listopad 1848

Zákon stran odpovědnosti presidenta republiky

Paříž dne 15. listop.
Komisse, která má vyřknout své mínění o zákonu stran odpovědnosti presidenta republiky, přidala k němu klausuli, která ovšem občanům právo uděluje, žaloby proti nejvyšší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

5. listopad 1848

Konstituce ve Francii

V Paříž 5. listopadu.
Nár. shrom. ukončilo ve svém včerejším sezení přehlížení konstituce. Hlasování trvalo ¾ hodiny a president oznámil konečně při hlubokém tichu výsledek: 739 hlasů bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

23. říjen 1848

Banketty nejsou zapovězeny

Francouzové: Ministři dom. záležitostech a min. spravedlivosti oznámili demok. spolkům, že banketty nejsou zapovězeny, že se jich ale veřejný ouředník vystříhati má. Jak mile se řeči drželi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848

29. duben 1849

Heslo komunistů

Výbor revolučních kommunistů vydal volební program, kterýž má heslo: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

13. duben 1849

Prodávaly se koně krále Ludvíka Filipa

Včera se v parku v Monceaux prodávaly koně bývalého krále Ludvíka Filipa za vysoké ceny. Proslulý hřebec Hendamni Blanc, za nějž Mehmed Ali dal 12 velbloudů a 3 otroky, dříve než jej Ludvíku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

7. duben 1849

Cholera mezi poslanci v Paříži

Z Paříže 7. dubna. Dnes byly lavice v nár. sněmu hodně prázdny, poněvadž se cholera mezi poslanci hodně zmáhá, ostatně jsou již uč... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

6. březen 1849

Vojsko do jižní Ameriky

Z Paříže, 6. Března.
Vláda prý pošle sbor vojska 3.600 mužů do jižní Ameriky, aby v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

6. březen 1849

Proudhonův bank

Z Paříže, 6. Března.
Do Proudhonova banku sešlo se již 23.687 franků, a oučastníků se přihlásilo 6.250. Jak mile bude peněz 50.000 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

4. březen 1849

Zvláštního druhu konopí z Číny

Jeden oud francouského poslanství přinesl z Číny do Francouska semeno zvláštního druhu konopí, v Evropě potud neznámého. Semeno toto bylo nedaleko města Marseillu zaseto. Při příštím národním ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849