Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Havlíček'

z dobového tisku

3. listopad 1848

Karel Havlíček: Morava

Morava podivným, velmi neočekávaným způsobem stala se nyní nejdůležitější zemí v Rakousích, na ní rozhodne se snad osud budoucí celé říše, neboť není pravdě nepodobno, že ústava rakouská ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

18. květen 1849

České divadlo za branou

Dávno již pracuje se o to, aby měl národ náš, co má každý vzdělaný národ — své divadlo. Ovšem že česká zem vydržovala vždy mnohým nákladem v Praze divadlo na své outraty, ale ne pro nás a k naší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

15. květen 1849

Příčina stavu obležení

Ustavičné čekáme, že nám vláda vyjeví dokázanou příčinu stavu obležení, ve kterém se nacházíme. Neboť ví každý, že ouřední ohlášení dne 10. t. m. od pana vicepresidenta a komandujícího generála ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 114, 15.5.1849

11. květen 1849

Mnozí záviděli nám naši svobodu

V Praze dne 11. května. Až do předvčerejska byla Praha ještě nejsvobodnější město v Rakousích; mnozí záviděli nám naši svobodu. Nyní nemají ovšem žádné příčiny nám záviděti, neboť jsme opět již v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

10. květen 1849

Praha jest opět v stavu obležení!

V Praze dne 10. května. Tak se tedy přece dodělala nesmyslná strana toho, z čeho jsme jí tolikrát varovali, ale nadarmo: Praha jest opět ve stavu obležení, konstitučních svobod jsme zase na čas ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

6. květen 1849

Svolání českého sněmu

Již se počínají ozývati hlasy ministerské o svolání českého sněmu — totiž vlastně proti svoláni jeho. Presse nám ve svém čísle od 4. máje o tom podává úvodní článek, z kterého se arci nic nového ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

2. květen 1849

Pražská kapitola

Dovídáme se právě, že zadala zdejší Pražská kapitola žádost k ministerstvu, aby mohla opět jako za starodávna sama ze svého středu voliti arcibiskupa.

My zde nechceme historickým spůsobem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

27. duben 1849

Ministerstva vojnu vedou

V Praze 27. dubna. Co již není tajností, můžeme snad i my do veřejného probírání vzíti — že máme totiž nyní v Rakousku dvě ministerstva, nepočítajíc ani třetí v Uhřích, které s těmi dvěma ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

12. duben 1849

Okna se záclonami na železných drahách

V čísle 80. Moravských Novin stala se od p. Rozhona následující zmínka: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

11. duben 1849

Vůdcovské schopnosti generála

V Praze dne 11. dubna.

Skoro všechny hlasy ozývají se již buď zjevně neb aspoň dost srozumitelně proti tomu talentu, s kterým kníže Windischgrätz vede vojnu uherskou. Článek předcházející, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

5. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Poměr, v jakém stávaly za minulých Metternichových časů Augsburgské Noviny k rakouské vládě, jest každému povědomý: byly to jediné zahraničné noviny německé, které takřka pro Rakousko vycházely, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

4. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Nepoctivost se tresce sama: jděme nyní do Uher a hleďme, jak se tam tato sada vyplnila a snad, ovšem bohužel! ke slovanské škodě ještě více vyplní.

Když rakouská vláda byla v nejhorš... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

3. duben 1849

Napravení omylu stran p. Stefana

Po tom, co se zatím v nejnovějšich dnech ve Slov. Lípě zdejší přihodilo, neměl bych vlastně již ani žádnou příčinu o věcech pro každého vlastence mrzutých dále slov šířiti, a také skutečně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

31. březen 1849

Zapomněli se pp. Vunš a Knedlhans

Oznámil jsem jednoduše své vystoupení že Slovanské Lípy, udávaje před světem jen jednu avšak nejnepatrnější příčinu svého výstupu. Že jsem jen tuto nejmenší příčinu veřejně oznámil, stalo se jen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849

27. březen 1849

Havlíček ze spolku Slovanské Lípy vystoupil

Máme mnohé příčiny, následující připis tuto uveřejniti:

Slavnému Výboru Slovanské Lípy! ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

Zprávy na téma 'Havlíček'

z dobového tisku

21. duben 1849

Národní Jednota sv. Cyrilla a Methoda

K Národní Jednotě sv. Cyrilla a Methoda přihlásili se co zakladatelé : Dr. Pravoslav Trojan, měšťan Pražský a úd zemského výboru v Čechách (dal 10 zl.). Karel Havlíček, redaktor Národních Novin v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

18. březen 1849

Žaloba

Včera jsme obdrželi následující ouřední připiš:

Od c. k. zemského práva co soudu
ve věcech tisku.

Pánu
K. Havlíčkovi
redaktorovi národních novin.
N.E. 129 ve ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

Kdo je kdo

Karel Havlíček Borovský byl český básník, novinář, ekonom a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia