Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Itálie'

z dobového tisku

4. květen 1849

Sardinská válka

Škoda, již Rakousko válkou sardinskou utrpělo, obnáší asi 70,000.000 zlatých, a sice byly příjmy zmenšeny o 10,000.000 zl., vydání ale na vojsko zvětšeno o 30,000.000 zl.; škoda na aerárních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

13. duben 1849

Památky v Římě

Kanina, tento o místopis města Řima velezasloužilý slavitel, učinil sněmu návrh, aby se vykopávalo staré forum. Sněm povolil k tomu 16.000 skudů. Pracuje se neunaveně. Z Julivě basiliky se již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

5. duben 1849

Díl piemontského vojska byl od Rakušanů zakoupen

Z Říma 5. dubna. Triumvir Mazzini snaží se vládnoucí stranu zarmoucenou porážkou Piemontesů potěšiti, udávaje ve svých nově zaražených novinách (L'Italia del Popolo), že díl piemontského vojska ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

2. duben 1849

Savojská legie

Oznámení.

Z Chambery 2. dubna. Porážka sardinského vojska u Novary uvalila smutek na celé Savojsko. Neb již loňského roku stála savojská legie vždy v první řadě pro svou chrabrost a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

22. březen 1849

Radikální republikané

Z Římanů se stali radikální republikané, cítějí se i jménem „král" uraženi, a ani v bibli nemohou vystáti toto protirepublikánské jméno, a proto nyní říkají míslo 1. a 2. kniha králů — 1. a 2. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

20. březen 1849

Oudy komisse v Římě

Z Říma 7. března. Zdá se, že komisse pro výkonnou vládu bude hráti důležitou rolli v dějinách letošního roku, a proto podáme některé zprávy o oudech této komisse.

Armellini byl před ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

18. březen 1849

Přípravy k válce ve Vlaších

18. března. Noviny Temps přinášejí o přípravách k válce ve Vlaších tyto zprávy:

Co piemontská armáda do Lombardska postupuje, rozkázala současně sardinská vláda vojsku, aby i na moři učinilo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 71, 24.3.1849

12. březen 1849

Finanční nouze

Z Říma 28. února.
Vystoupení sardinského ministra Giobertiho z ministerstva dodalo zdejší vládě a jejím přátelům nové srdnatosti. Přece ale je nerozluštěna životní olázka: klerak pomoci ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

10. březen 1849

Jen zbraň, peníze a lid!

Z Florencie. V novinách „Alba" čteme toto provolání: „Pacifikace Toskánska, prchnutí Laugierovo, couvnutí Rakušanů nazpět, pád Giobertiho upevnily sice novou naši vládu, avšak zároveň ukládají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Z Milána 26. února píši Štýrsko-Hradecké Noviny o nepokojích a nastávající válce takto: Maršál Radecký ujišžťoval své vojsko, že za 5 nebo 6 neděl se rozhodne, zdali ve Vlaších válka nebo mír ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

24. únor 1849

Zprávy z Milána

Vlachové. Večerní příloha Vídeňských vládních novin dne 28. února přináší z Milána od 24. února tyto zprávy: Karel Albert jest podle nejnovějších zpráv z Turína v zoufanlivém stavu. Klubby zuří a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

18. únor 1849

Situace ve Vlaších

Z Neapole, 18. Února.
Král Ferdinand má prý od toho času, co provolána byla v Římě a v Toskánsku republika, strašlivou chuť do boje, což těm, kteří okolo něho jsou, a ministerstvu, na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

Stalo se na téma 'Itálie'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Ústavní sněm celé Italie

Z Říma dne 30. pros. Včera večír prohlášen byl ústavní sněm celé Italie hromem děl. Volení započne dne 1. ledna a sněm se sejde dne 5. února

Zdroj: Národní Noviny č. 9, 11.1.1849

10. listopad 1848

Poslední zprávy z Milána

Poslední zprávy z Milána oznamují, že se již po několik dní v kantonu Tessinském silně mezi lidem agituje; lid ale zůstává bez účastenství, ač pochybný stav Sardinska a události Vídeňské mysle nemálo napnuly.

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

21. duben 1849

Triumvirát se rozpadl

Z Říma 21. dubna. Triumvirát se mezi sebou rozpadl; Armellini a Saffi stojí proti Mazzinimu, apoštolu demokracie.

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

12. duben 1849

Toskánská republika

Z Florence 12. dubna. Toskánská republika jest pochována. Strana monarchistů zvítězila ouplně nad stranou republikánskou.

Zdroj: Národní Noviny č. 95, 22.4.1849

31. březen 1849

Církevní nářadí odnešeno do mincovny

Z Říma 31. března. Mimo stříbrný papežův nábytek odnešeno jest i církevní nářadí do mincovny, mezi tímto se nachází zlatá růže v ceně 4000 skudů, mistrovská to práce.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

26. březen 1849

Viktor Emanuel za krále prohlášen

V Turínském sněmu byl dne 26. března Viktor Emanuel za krále prohlášen.

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

22. březen 1849

Triumvirům všecka moc odevzdána byla

Z Říma. Noviny Nazionale Toscano přinášejí důležitou zprávu, že dne 22. m. m. se sněm římský rozešel a že triumvirům všecka moc odevzdána byla.

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

22. březen 1849

Stříbrné nářadí

Z Říma 22. března. Všecko stříbrné nářadí z papežových paláců bylo odevzdáno do mince, budou z něho raženy peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

20. březen 1848

Revoluce v Parmě

V Parmě byla dne 20. března krvavá revoluce mezi lidem a vojskem. Lid zvítězil a zdá se, že vévoda i s rodinou jim v moc padl. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848

17. březen 1849

Rakouské přímoří ve stavu váleční

Na zprávu o vypovězení příměří od strany Sardinska prohlásil guvernér rakouského přímoří Terst a celou provincií dne 17. t. m. ve stav váleční.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

Zprávy na téma 'Itálie'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Rozejití se piemonteské komory deputovaných

Nejnovější Turínské Noviny od 30. pros. připovídají rozejití se piemonteské komory deputovaných, poněvadž ministerstvo Giobertiho, mající nyni v komoře většinu pro sebe, nemůže na dlouho ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 6, 7.1.1949

21. listopad 1848

Rumunové

V Multanech a Valachii.
Dle zpráv z Jass stahují se pořád nové ruské vojska v knížetstvích; oddíl jich přešel u Leovy přes Prut, jiné přirazily přes Jassy, Berlad a Detuč, v kterých městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

5. květen 1849

Janov a francouské vojsko

Z Janova 27. dubna. Právě došla zpráva o přistání francouského vojska u Civitavecchie. Prefekt poslal ihned depeši na triumviry: co má dělat? Bylo mu odpovědíno, aby násilí násilím odrazil. — K ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

19. duben 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Z Říma 19. dubna. Blíží se rozhodná doba, i nastává nový převrat. Triumvirové povolali všecko vojsko do Říma. Vláda nemá již žádných peněz, karabinérové jsou nespokojeni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

13. duben 1849

Válku chceme!

Z Neapole. Paroloď anglicko-francouského loďstva, objížděvši břehy sicilské, aby všude oznámila poslední výmínky krále neapolského, vrací se zase nazpět s tou zprávou, že výmínky ve všech městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

10. duben 1849

Porady diplomatů v Gaetě

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

10. duben 1849

Janov se vzdal

Janov se vzdal. Tato častěji již opakovaná zpráva se teprv nyní potvrdila. 10. t. m. obsadilo vojsko brány i tvrze a obyvatelstvo složilo zbraň. Král Viktor Emanuel II. udělil všem, vyjma 12 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849

31. březen 1849

Benátský palác v Římě

Z Říma 31. břez.

Rakousku patří v Římě tak zvaný benátský palác, v němž rakouští vyslancové sídlili. Nyni diktatorní vláda jej ale obsadila a vyvěsila na něm korouhev republiky S. Marco, ke ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

30. březen 1849

Radecký prý táhne na Turin

Dle nejnovějších zpráv z Vlach neuzavřel Radecký žádné příměří, protože mu nechtěli ponechati pevnost Alessandrii. Nyní prý táhne Radecký na Turin, hrabě Vratislav obsadil Novaru, a vévoda ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

28. březen 1849

Sardinské vojsko bylo přemoženo

Včera večír přišla do Prahy následující telegrafická zpráva: Rakouské a sardinské vojsko vrazily u Novary opět na sebe. Sardinské vojsko bylo přemoženo i musilo do Novary ustoupiti. Karel Albert ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849