Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Kalifornie'

z dobového tisku

13. duben 1849

Zlato v Kalifornii

Zimniční touha po Kalifornii zůří nesmírně teď v Paříži; poněvadž nyní asociace jsou na denním pořádku, používá se jich, aby se zlaté báně v Kalifornii vykořistily. Ohlašuje se zde společnost k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

28. březen 1849

Zlato v Kalifornii

Generál Smith, klerý od amerikánských spojených obcí vyslán byl za guvernéra do Kalifornie, ohlásil již 10. ledna v Panamě skrz tamnějšího konsula, že všickni, kteří na půdě amerikánských obcí v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

10. březen 1849

Kalifornské zlato

Z New-Yorku dne 10. března.
Před vyvolením presidenta i po jeho inaugurací byla a jest zde rozprávkou nejvšednější — zlatá země Kalifornie. I v Evropě, kde přec naproti Amerikánům sotva máte ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

7. březen 1849

Cizincům jest zamezeno hledati zlato

Z New-York 7. břez. General Smith, jejž vláda severoamerikánských soustátí do Kalifornie poslala, aby tam pořádek zavedl, poslal dne 19. ledna v Panamě tamnímu konsulovi severních Obcí psaní, v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

2. březen 1849

Lékaři v Kalifornii

V Kalifornii nabývají nyní lékaři velmi snadně velkého bohatství, neboť jest tam mnoho nemocných, a za každou návštěvu platí se lékaři po 18 dolařích; mnohý lékař ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

Stalo se na téma 'Kalifornie'

z dobového tisku

10. leden 1849

Zlatá ruda v Kalifornii

Zprávy o hojnosti zlaté rudy v Kalifornii ouplně se potvrzují. Zlato jest dobré a vyrovná se docela virginskému.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Zprávy na téma 'Kalifornie'

z dobového tisku

3. květen 1849

Pasy do Kalifornie

President severo-amerikánských obcí psal všem diplomatickým jednatelům za hranicemi, aby jen takovým osobám, které mají dosti prostředků k výživě, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

3. březen 1849

Kalifornské zlato

Z Londýna 3. března.
V Londýně se očekává připlutí královské lodě „Pandora" s 900.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

2. březen 1849

Stěhování se do Ameriky

Z Vídně.
Stěhování se do Ameriky je pořád hustější a jmenovitě z řemeslnického stavu a israelických obyvatelů v Čechách. Z Vídně prý se chystá ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849