Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Neustadt'

z dobového tisku

20. únor 1849

O slovanskému klubbu

V čísle 82 Lloydu podal jistý Pražský dopisovatel se znamením † překlad pravidel slovanského klubbu v Kroměříži, vyňatý z Národních Novin, že prý je s úžasem četl. Onen p. dopisovatel nechválí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849