Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Řím'

z dobového tisku

13. duben 1849

Památky v Římě

Kanina, tento o místopis města Řima velezasloužilý slavitel, učinil sněmu návrh, aby se vykopávalo staré forum. Sněm povolil k tomu 16.000 skudů. Pracuje se neunaveně. Z Julivě basiliky se již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

5. duben 1849

Díl piemontského vojska byl od Rakušanů zakoupen

Z Říma 5. dubna. Triumvir Mazzini snaží se vládnoucí stranu zarmoucenou porážkou Piemontesů potěšiti, udávaje ve svých nově zaražených novinách (L'Italia del Popolo), že díl piemontského vojska ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

22. březen 1849

Radikální republikané

Z Římanů se stali radikální republikané, cítějí se i jménem „král" uraženi, a ani v bibli nemohou vystáti toto protirepublikánské jméno, a proto nyní říkají míslo 1. a 2. kniha králů — 1. a 2. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

20. březen 1849

Oudy komisse v Římě

Z Říma 7. března. Zdá se, že komisse pro výkonnou vládu bude hráti důležitou rolli v dějinách letošního roku, a proto podáme některé zprávy o oudech této komisse.

Armellini byl před ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

12. březen 1849

Finanční nouze

Z Říma 28. února.
Vystoupení sardinského ministra Giobertiho z ministerstva dodalo zdejší vládě a jejím přátelům nové srdnatosti. Přece ale je nerozluštěna životní olázka: klerak pomoci ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

10. březen 1849

Jen zbraň, peníze a lid!

Z Florencie. V novinách „Alba" čteme toto provolání: „Pacifikace Toskánska, prchnutí Laugierovo, couvnutí Rakušanů nazpět, pád Giobertiho upevnily sice novou naši vládu, avšak zároveň ukládají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

18. únor 1849

Situace ve Vlaších

Z Neapole, 18. Února.
Král Ferdinand má prý od toho času, co provolána byla v Římě a v Toskánsku republika, strašlivou chuť do boje, což těm, kteří okolo něho jsou, a ministerstvu, na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

17. leden 1849

Válka v Itálii

Z Říma 17. ledna. Zakročení vojenskou mocí do států římských může se s jistotou předvídati. Z rozličných více méně bezpečných zpráv může se soudit, že se to stane co nevidět. Vojenská moc tato ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

Stalo se na téma 'Řím'

z dobového tisku

21. duben 1849

Triumvirát se rozpadl

Z Říma 21. dubna. Triumvirát se mezi sebou rozpadl; Armellini a Saffi stojí proti Mazzinimu, apoštolu demokracie.

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

31. březen 1849

Církevní nářadí odnešeno do mincovny

Z Říma 31. března. Mimo stříbrný papežův nábytek odnešeno jest i církevní nářadí do mincovny, mezi tímto se nachází zlatá růže v ceně 4000 skudů, mistrovská to práce.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

22. březen 1849

Triumvirům všecka moc odevzdána byla

Z Říma. Noviny Nazionale Toscano přinášejí důležitou zprávu, že dne 22. m. m. se sněm římský rozešel a že triumvirům všecka moc odevzdána byla.

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

22. březen 1849

Stříbrné nářadí

Z Říma 22. března. Všecko stříbrné nářadí z papežových paláců bylo odevzdáno do mince, budou z něho raženy peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

13. březen 1849

Skonal kardinál Mezzofanti

Dne 13. března skonal v Římě kardinál Mezzofanti. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

25. únor 1849

Ferrara se odtrhla

Z Terstu, dne 25. Února v poledne. Právě přichází z Ferrary zpráva, že tamní radda městská od vlády republikánské v Římě se odtrhla a ve jménu papežovu ouřadovati bude.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Papež žádal o intervenci

24. Února. Nejnovější zprávy z Říma potvrzují, že papež žádal rakouskou, francouzskou, španělskou a neapolskou vládu o intervenci.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

18. únor 1849

Mazzini odešel do Říma

Z Florencie dne 18. února. Mimo prohlášení republiky oznamuje se, že velitel národní obrany Mazzini odešel do Říma, aby tam položil základ k splynutí obou států.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

14. únor 1849

Římská republika uznává státní dluh

Z Říma 14. února. Ústavní sněm uzavřel v dnešním sezení, vyjmouc Bonaparta, jednohlasně: Římská republika uznává státní dluh za národní a neporušitelný.

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

9. únor 1849

V Římě byla uzavřena republika

V Římě byla dne 9. února o 2 hodinách ráno uzavřena republika. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

Zprávy na téma 'Řím'

z dobového tisku

7. listopad 1848

Přehlížka administračních dluhů

Z Říma 7. listopadu.
Hrabě Rossi pokračuje statně na cestě reformy a pokroku ve vší tichosti. Včera započala všeobecná přehlížka větších i menších administračních dluhů a ouvěrků vše... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 195, 25.11.1848

19. duben 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Z Říma 19. dubna. Blíží se rozhodná doba, i nastává nový převrat. Triumvirové povolali všecko vojsko do Říma. Vláda nemá již žádných peněz, karabinérové jsou nespokojeni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

10. duben 1849

Porady diplomatů v Gaetě

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

31. březen 1849

Benátský palác v Římě

Z Říma 31. břez.

Rakousku patří v Římě tak zvaný benátský palác, v němž rakouští vyslancové sídlili. Nyni diktatorní vláda jej ale obsadila a vyvěsila na něm korouhev republiky S. Marco, ke ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

27. březen 1849

Ministerstvo zapovídá obchod s uměleckými výtvory

Řím. Naše ministerstvo vydalo zákon, v kterém velmi horlí na všecky ty, kteří by umělecká díla ze sbírek v Římě rozebrali a rozprodávali. Ministerstvo zapovídá všechen obchod s jakými koliv ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849

15. březen 1849

Připis papeže

Z Říma 15. března. Papež zaslal ke čtyřem hlavním mocnostem katolickým, Rakousku, Francousku, Španělsku a Neapolsku, kterým při volbě papeže přísluší veto, zvláštní připis, v kterém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

14. březen 1849

Žalář inquisiční otevřen

Z Říma.
Na rozkaz vlády byl žalář inquisiční otevřen, mezi jinými byl tam nalezen biskup egyptský, který již od času Lva II. tam ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

13. březen 1849

Skonal kardinál Mezzofanti

Dne 13. března skonal v Římě kardinál Mezzofanti, slavně známý pro svou zběhlost v jazycích; narozen byl 1771 v Bologně, tedy byl 78 let stár. Boku 1833 byl ve vatikanské knihovně prvním ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

28. únor 1849

Nucená půjčka jest již prohlášena

Z Říma, 28. Února.
Pád Giobertiho posilnil opět zdejší revoluční vlády. Ale hlavní záležitostí zůstane posud, jak si pomoci z penežné nouze? Nucená půjčka jest již prohlášena. Každý kdo má ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

24. únor 1849

Zprávy z Říma

Zprávy z Říma od 24. února potvrzují, že papež se nyní již skutečně ucházel o zakročení Rakouska, Francouska, Španělska a Neapolska. Republikánská vláda zrušila inkvisici a prohlásila též ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849