Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Smolka'

z dobového tisku

12. březen 1849

Rozpuštění sněmu

Krakovské noviny Czas (od 12. bř.) píší z Kroměříže od 8. března o rozpuštění sněmu. Ačkoli skutek tento zašel poněkud již v pozadí u pozornosti obecenstva, přec tato podrobnější data nebudou na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

26. leden 1849

Poslancové na sněmu říšském

Zde podáváme výkaz všech poslanců, jejich stav, pak místo, které ve sněmu zaujímají.

Ministerstvo:

Felix kníže z Schwarzenberka, president ministerní raddy, ministr záležitostí zahraničních a domu císařského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 22, 26.1.1849

Zprávy na téma 'Smolka'

z dobového tisku

12. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

Všichni poslancové ústavního říšského sněmu se vyzývají, aby do 22. t. m. v Kroměříži vynajíti se dali, kamž se také přednostenstvo říšského sněmu odebere.

Ve Vídni dne 12. listopadu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

Kdo je kdo

František Jan Smolka byl polský politik a právník z Haliče. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia