Když bývalo XIX. století

Články na téma 'Šupljikac'

z dobového tisku

24. listopad 1848

Štefan Šuplikać Vitez

Nový srbský vojvoda Štefan Šuplikać Vitez narodil se r. 1789 [správně asi 1786] v Petrinji v Banalské krajině rodičů srbských. Otec jeho byl štábním důstojníkem v druhém bánovském pluku. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

6. březen 1849

Záhřebský biskup p. J. Haulik

V nejnovějších časích vystupuje Záhřebský biskup p. J. Haulik velmi neblaze proti ostatním vlastencům chorvátským. Poměr toboto biskupa k té straně, která se může nejmocnější a národní nazývati, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

Stalo se na téma 'Šupljikac'

z dobového tisku

27. prosinec 1848

Smrt Šťěpána Šuplikaće

Záhřebské německé noviny ode dne 2. ledna píší smutnou zprávu, že srbského vojvody Šťěpána Šuplikaće již není. Dne 27. prosince o 4 ½ hod. odpol., právě když v Pančevu pomocná ze Srbska přišlá vojska vítal a ohnivou řečí pozdravoval, byl náhle mrtvicí raněn.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

Kdo je kdo

Stevan Šupljikac von Vitez byl rakouský generál a první vévoda Vojvodiny. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia