Když bývalo XIX. století

Články na téma 'pivovar'

z dobového tisku

19. prosinec 1848

Pivovár panství Rychnovského

Pronájem

pivováru a vinopalny panství Rychnovského v Králové-Hradecku.

Pivovár a vinopalna s párním strojem se na čas od 1. března 1849 až do konce února r. 1855, tedy na šest let pronajímá.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849

14. prosinec 1848

Pivovár v Benovech

Od magistrátu král. kraj. města Klatov se s domluvením městského výboru a návladnictva v známost uvádí, že se v Benovech blíže Klatov ke městu patřící pivovár na 13 ½ sudů vařicí, na tři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849

14. listopad 1848

Pronajmutí pivováru v Českém Brodě

Pronajmutí pivováru.

V kr. městě Českém Brodě bude pivovár na plnou várku 20 sudů zřízený i s místnostmi a polnostmi, počínajíc od 1. února 1849 veřejnou licitací proti složení 400 zl. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

11. listopad 1848

Pronájem povovaru v Unhošti

Pronájem pivováru a vinopalny v městě Unhošti.

Magistrát města Unhošti v Rakovnicku u všeobecnou známost uvádí, že veřejný pronájem zdejšího na 20 sudů jedné várky zřízeného měšťanského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

3. listopad 1848

Špatné pivo

Musí-li naši pivovarnici špatné pivo vystavovati?
Svobodu jsme dosáhli, Bohu dika! ale při tom bohužel špatnější pivo, jelikož peněz na víno vytěžiti nelze (pijeme). Odkud-to? Odtud, že naši pivovárníci špatné pivo vystavovati musí. A proč musí? Poněvadž pivovárník každý var piva se škodou prodali musí. K vysvětlení a k stvrzení této pravdy budiž mi volno výlohy sčísti a tuto položili, mnoho-li sládka jeden var piva ku př. 15 sudů čili 60 věder stojí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

2. listopad 1848

Pronájem povovaru v Budýni

Od magistrátu města Budýně se oznamuje, že k pronájmu zdejšího měšťanského pivováru se licitace na den 28. listopadu 1848 v 9 hodin ráno v zdejším radním kanceláři ustanovuje, ku kterému se nájmu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

31. říjen 1848

Pronájmu pivováru v Cerekvici

Návěští o pronájmu pivováru

Od ouřadu hospodářského na panství Cerekvickém v kraji Bydžovském se tímto oznamuje, že od 1. ledna 1849 zdejší pivovár se v nájem dá, mající varu plného dvacet ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

30. říjen 1848

Pronájem Markétskeho pivováru.

Pronájem Markétskeho pivováru.

Na statku Břevňovském u sv. Markéty bude pivovár na 20 sudů, s vinopalnou, šlapacím mlýnem a 12 ¾ korců polí na tři po sobě běžící léta propachtován, a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

25. říjen 1848

Pronájem pivováru ve Volíni.

Pronájem pivováru ve Volíni.

Právovárečné měšťanstvo Volínské v Prachensku v známost uvádí, že na den prvního prosinec 1848 pivovár svůj na dvacet sudů a jedno vědro skrze veřejnou li... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

15. říjen 1848

Pronajem ve vsy Častrové ležícího pivováru

Ohlášení pronajmu na panstvi Kamenickém ve vsy Častrové ležícího pivováru.

Od vrchního ouřadu panstvi Kamenice, Táborského kraje v Čechách, se v známost uvádí, že onen na obchodní sil... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848

14. říjen 1848

Pronajmutí pivováru

Pronajmutí pivováru

Od direktoriálního ouřadu panství Mníšku se známo činí, že Mníšecký panský pivovár, který na 24 sudů plného nalití staven jest, od 4. ledna roku 1849 bud na jeden neb na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

4. říjen 1848

Pronajetí měšťanského pivováru v Nymburce.

Pronajetí měšťanského pivováru v Nymburce.

Od výboru várečného k. města Nymburka na Labi v známost veřejnou se uvádí, že k opětnému pronajetí měšťanského pivovárů na 27ti sudové várky ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

30. květen 1849

Pronájem pivovaru města Kostelce nad Labem

Od magistrátu města Kostelce nad Labem se v známost uvádí, že zdejší městský pivovár 24 a čtvrt sudů ve varu obsahující na 6 roků a sice ode dne 1. listopadu 1849 az do 31. října 1855 ve veřejné ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

13. květen 1849

Pronájem pivováru v Bohdánči

Pivovárečné měšťanstvo v Bohdánči tímto v známost uvádí, že zdejší ve varu 19¼ sudů mající pivovár na 3 po sobě jdoucí roky, a sice od 1. listopadu 1849 až do 31. října 1852 dne 19. června t. r. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

28. duben 1849

Pivovár v Bodenbachu nad Labem

Nově vystavený pivovár (na 40 sudů) v Bodenbachu nad Labem (panství Děčínské) se od 1. ledna 1850 pronajme. Pronajetí se stane v cestě offertní. — Offerty se v centrálním kanceláři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849