Když bývalo XIX. století

Články na téma 'povstání'

z dobového tisku

11. květen 1849

Mnozí záviděli nám naši svobodu

V Praze dne 11. května. Až do předvčerejska byla Praha ještě nejsvobodnější město v Rakousích; mnozí záviděli nám naši svobodu. Nyní nemají ovšem žádné příčiny nám záviděti, neboť jsme opět již v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

Stalo se na téma 'povstání'

z dobového tisku

26. říjen 1848

Pro samé ohně neví se ani kde hoří

Londýn 26. října. Ministerský časopis Globe oznamuje, že odsouzení povstanci nebudou na hrdle trestáni. Důtklivé odporučení toho od porotníků, četné petice důležitých osob a veřejná nechuť proti bezohlednému vykonání rozsudku přiměly vládu k zmírnění trestů, které se v kabinetní raddě dne 24. uzavřelo.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

9. květen 1849

Povstání v Drážďanech je překonáno

Z Nového města v Drážďanech. Dne 9. máje (o polednách). Boj jest ukončen, povstání je překonáno.

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

Zprávy na téma 'povstání'

z dobového tisku

31. říjen 1848

Provolání kn. Windischgrätze

Provolání kn. Windischgrätze k obyvatelům Vídně:

Byl mi podán návrh, bych učinil pokojné prostřednictví s městem Vídní a vtáhl se svým vojskem do Vídně, bych výminky ode mne položené sám ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848

10. květen 1849

Boje v Drážďanech

Z Drážďan píší Lipské noviny: Dne 5. o 10 hod. večír: 9 hodin trval krutý boj; všechny hlavní posice jsou ještě drženy. Střelba z děl trvala neustále; konečně se střílelo z 12lib. děl. Z venkova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády; měšťanská garda rozešla se domů. Vojsko přibývalo z okolí. Nový ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849