Když bývalo XIX. století

Články na téma 'válka'

z dobového tisku

4. květen 1849

Sardinská válka

Škoda, již Rakousko válkou sardinskou utrpělo, obnáší asi 70,000.000 zlatých, a sice byly příjmy zmenšeny o 10,000.000 zl., vydání ale na vojsko zvětšeno o 30,000.000 zl.; škoda na aerárních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

27. duben 1849

Lichtensteinské vojsko proti dánskému

Z říše Lichtensteinské. Po Dánsku nebude za krátký čas ani památky více v dějinách národů evropejských, a učený svět se bude za několik let hádati, kde asi toto království stálo, neboť zhroz se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

13. duben 1849

Proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo

Z Londýna 13. dubna.
Podle novin Times udává se v Anglicku následující příčina, proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo. Příměří mezi Dány a Němci mělo přestati 2. dubna; tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

Stalo se na téma 'válka'

z dobového tisku

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

3. duben 1849

Válka německo-dánská vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

3. březen 1849

Turín žadá válku s Rakouskem

Z Turína, 3. Března. Odpověd komory deputovaných na trůnní řeč zní velmi bojechtivě. Komora žadá, aby se ihned počala válka s Rakouskem

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

Zprávy na téma 'válka'

z dobového tisku

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera, jenž prohlásil, že by rakouské vojsko činně se ujalo ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

24. listopad 1848

Válka s Maďary

Vypsáno jest verbování dobrovolníků do Vlach. Každý vstupující obdrží 10 zl. stř. na ruku. Zdá se, že vojenská vláda chce vzít nějakou část vojska ze Vlach zpátky a nahradit je novými sbo... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice. Jelikož Bulharsko smí vydržovati ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

1. květen 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Limburské vojsko nepotáhne do Šlesvík-Holštýnu, poněvadž nechce belgická ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

13. duben 1849

Válku chceme!

Z Neapole. Paroloď anglicko-francouského loďstva, objížděvši břehy sicilské, aby všude oznámila poslední výmínky krále neapolského, vrací se zase nazpět s tou zprávou, že výmínky ve všech městech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

9. duben 1849

Německo-Dánská válka

Z Altony 9. dubna.
Povídá se zde o bitvě, která prý byla s Dány u Hoptrupu, mezi Flensburgem a Gravensteinem svedena. Dánové měli velikou převahu vojska, a Hannoverani couvali po dosti tuhém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

3. duben 1849

Válka německo-dánská opět vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Boj se začal jednou dobou podél celého východního břehu šlesvíckého od Haderslebenu až ku Kielu. K Haderslebenu přitáhli Dánové od severu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

25. březen 1849

Přiměří bylo prodlouženo

Válka s Dány bezpochyby již se odbude v diplomatických kancelářích. Přiměří, které nyní jen až do konce dubna bylo prodlouženo, umluvilo se nyní na celé tři dálší měsíce. O konečný mír se hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

23. únor 1849

Vojenské přípravy

Z Poznaň 23. února.
Obyvatelstvo zdejší jest veskrz toho mínění, že jest zahraniční válka za prahem. K tomuto mínění zavdávají příčinu vojenské přípravy, které se zde i v celé provi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

23. únor 1849

Pro válku je potřeba peněz

Z Říma 23. února.
Ve včerejším sezení konstituanty mluvilo se nejvíce o Ferraře; činilo se množství návrhů pro válku, ale konec ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849