Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

František Karel Josef Habsbursko-Lotrinský byl rakouský arcivévoda a otec rakouského císaře Františka Josefa I. ... Celý text

Zdroj: Wikipedie

Louis Eugène John Jacob Cavaignac byl ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Dr. Andreas von Gredler byl rakouský právník a politik. ... Celý text

Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon

Lajos Kossuth (Ľudovít Košút) byl maďarský nacionalistický politik, spisovatel a revolucionář, nejvýznamnější představitel Maďarské revoluce a boje za svobodu a nezávislost 1848-1849. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Alexandre Dumas, vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie byl čelný francouzský prozaik a dramatik období romantismu. Proslavil se především historickými dobrodružnými romány. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Mons. ThDr. PhDr. h. c. Alois Josef baron Schrenk z Notzingu byl český římskokatolický duchovní a biskup, teolog, který se stal arcibiskupem pražským. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Franz Xaver Graf Mercandin byl rakouský státní úředník a státník. ... Celý text

Zdroj: salzburg.com,bildarchivaustria.at

ThDr. P. Jan Mařan byl prelát scholastik metropolitní kapitoly Svatováclavské v Praze. ... Celý text

Zdroj: www.cdct.cz