Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Julius Wilhelm Gintl byl rakouský fyzik a inženýr. Hrál klíčovou roli při vytváření rakouské telegrafní sítě. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Giovanni a Prato byl rakouský politik a žurnalista. ... Celý text

Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon

JUDr. Kajetán Mayer von Mayrau byl finanční odborník, právník a politik. ... Celý text

Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon

Stalo se na téma '1883'

z dobového tisku

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko. Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

18. listopad 1883

Znovuotevření Národního divadla

Praha. Ráno v 10 hod. dop. odevzdáno Národní divadlo předsedou stavebního komitétu drem. Riegerem družstvu zemského divadla.

Na oslavu zahájení Národního divadla českého odbývá se ve 12. hod. polední slavnostní akademie. Večer v 7 hodin první slavnostní představení v Národním divadle: Smetanova Libuše.

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

13. listopad 1883

Posledni představení

Praha. Poslední představení v Novém českém divadle před otevřením Národního divadla.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883

8. listopad 1883

Osvětlení Národního divadla

Praha. Po zkoušce vykonané s elektrickým osvětlením Národního divadla usnešeno, že se má Národní divadlo otevříti dne 18. listopadu.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883

Zprávy na téma '1883'

z dobového tisku

listopad 1883

Urážka krále Alfonsa

Španělsko.
Neshoda mezi Francií a Špenělskem, jež povstala následkem urážky krále Alfonsa pařížskou luzou, jest vyrovnána. Úřadní list španělský uveřejňuje prohlášení presidenta Grévyho, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 47, 1883