Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Alfons XII. byl španělský král z rodu Bourbonů, králem byl v letech 1870 – 1885, ale skutečně vládl 1875 – 1885. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Karl svobodný pán von Mecséry de Tsoor byl rakouský státní úředník, český místodržící a ministr policie. ... Celý text

Zdroj: biographien.ac.at

Rytíř Václav Bohuš z Otěšic (Wenzel Bohusch R. von Ottoschütz) byl posledním mužským potomkem rytářů Bohušů z Otěšic. ... Celý text

Zdroj: otesice.cz

Stalo se na téma '1885'

z dobového tisku

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

listopad 1885

Vídeňská obecní plynárna

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

listopad 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

25. listopad 1885

Alfons XII. zemřel

Španělský král Alfons XII. zemřel v mladém věku po těžké nemoci. Za královnu prohlášena starší jeho 5letá dcera, Maria de las Mercedes, jejíž jménem vládne královna-vdova Christina, rozená arcivévodkyně rakouská. Pokoj nebyl dosud porušen.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

Zprávy na téma '1885'

z dobového tisku

prosinec 1885

Vídeňské obecní zastupitelstvo

Vídeňské obecní zastupitelstvo zabývá se v řadě schůzí otázkou, zdali se má plynárnické společnosti smlouva vypověděti a obecní plynárna zříditi. Rokování bylo i na Vídeňské poměry neobyčejně ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

prosinec 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem. Náramně rozhorlil se kancléř na vůdce středu, Windthorsta, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

prosinec 1885

Válka srbsko-bulharská

Válka srbsko-bulharská zastavena na zakročení Rakouska, které vyslalo do hlavního stanu knížete Alexandra vyslance hraběte Khevenhüllera, jenž prohlásil, že by rakouské vojsko činně se ujalo ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny. V otázce bankovní byla již dosažena úplná shoda, i byly generální radě rakousko-uherské banky ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

13. listopad 1885

Neshody srbsko bulharské

Neshody srbsko bulharské vedly k tomu, že král srbský v pátek vypověděl Bulharsku válku, a v sobotu časně ráno vojsko srbské překročilo bulharské hranice. Jelikož Bulharsko smí vydržovati ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885