Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Alexander svobodný pán von Bach byl rakouský konzervativní politik, ministr spravedlnosti (1848–1849) a ministr vnitra (1849–1859). ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Stalo se na téma 'Bach'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Kníže Schwarzenberg odjel do Vídně

Z Holomouce 20. list. Včera odejel kníže Schwarzenberg a dr. Bach do Vídně; bezpochyby jest s tímto posláním spojeno zmírnění nakládání s Vídní. Spolu s nimi odejeli do Vídně oudové Frankfurtského shromáždění Plözl a Pauer.

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

17. květen 1849

Bach řídí ministerstvo domácích záležitostí

JMst císaře František Josef odevzdal prozatímně řízení ministerstva domácích záležitostí ministru Bachovi. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

Zprávy na téma 'Bach'

z dobového tisku

22. listopad 1848

Ministerský president a ministři

Podlé depeše telegrafické, mne dnes o 4 hodinách po poledni od krajského hejtmana v Holomouci došlé, zbavila Jeho c. k. Milost nejvyšším rozhodnutím dne 22. t. m. ministerského presidenta ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

17. květen 1849

Bach prozatímně řídí ministerstvo domácích záležitostí

Víd. noviny od 22. května podávají tento vlastnoruční list JMsti císaře:

Milý ministře Bachu!

Poněvadž jsem ministru domácích záležitostí a prozatímnímu ministru vyučování Franti... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

21. duben 1849

Porada o věcech uherských

Jak známo, drželi ministrové před nedávnem poradu o věcech uherských, i povstaly prý troje mínění. Windischgrätz byl prý pro pokojné narovnání, Bach pro pokračování ve válce s pomocí ruskou, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

10. leden 1849

Stadion a Bach poděkovali

Ouř. noviny Gazeta Lvovska od 10. ledna přinášejí toto prohlášení:

Nynější poměry Haliče pohnuly mne ve srozumění s gubernátorem zemským Zaleským pro zachování všeobecného pokoje a bezpečí, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

Články na téma 'Bach'

z dobového tisku

27. duben 1849

Ministerstva vojnu vedou

V Praze 27. dubna. Co již není tajností, můžeme snad i my do veřejného probírání vzíti — že máme totiž nyní v Rakousku dvě ministerstva, nepočítajíc ani třetí v Uhřích, které s těmi dvěma ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

26. leden 1849

Poslancové na sněmu říšském

Zde podáváme výkaz všech poslanců, jejich stav, pak místo, které ve sněmu zaujímají.

Ministerstvo:

Felix kníže z Schwarzenberka, president ministerní raddy, ministr záležitostí zahraničních a domu císařského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 22, 26.1.1849