Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Dr. Václav Bělský byl český právník a pražský komunální politik, purkmistr města Prahy v letech 1863 – 1867. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Zprávy na téma 'Bělský'

z dobového tisku

5. duben 1849

Půjčka pro obec Pražskou

Sezeni městské raddy dne 5. dubna. Po přečtení protokolu dále rokováno jest o spůsobu, jakým se voda z novoměstské vodárny jednotlivcům prodávat má, a uzavřeno jest, by se i ona voda, jenž se v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849

24. únor 1849

Sezeni pražské raddy dne 24. února.

Z Prahy.
... Na to přišel návrh dra. Bělského stranu zřízení čestného komité, jež nad návštěvou oudů raddy bdít má k rokování. Proti tomu mluvil dr. Port, udávaje, že členové raddy jsou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

22. únor 1849

Sezeni pražské raddy dne 22. února.

Praha.
Čilo se více návrhů od jednotlivých členů raddy k zapravení dluhů města učiněných. Po zavržení mnohých z těchto návrhů přijato jest, by se z prámů a korábů, jenž zboží po Vltavě skrz ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849

17. leden 1849

Dostavba staroměstské rádnice

Sezení městské raddy dne 17. ledna.
Dnes se velmi ostrá a zajímavá debatla vedla o návrhu p. dra. Bělského, by se staroměstská rádnice dostavila. Četnější důvody p. Bělského pro dostavení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849