Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Ferenc Deák de Kehida byl maďarský státník. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Stalo se na téma 'Deák'

z dobového tisku

5. leden 1849

Revoluce proti Košutovi

V Pešti prý se připravuje revoluce proti Košutovi s Deákem v čele. Držel prý, povídají soukromé zprávy, v posledním sezení maďarského sněmu takovou ohnivou řeč proti politice Košutově, že museli tohoto diktatora bez sebe ze sněmovny vyněsti.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

Zprávy na téma 'Déak'

z dobového tisku

10. leden 1849

Vzdání Peště

Hlavní zásluhu o vzdání Peště lehkým tak spůsobem má bývalý madarský ministr Déak, který jak nedávno ve sněmu politiku Košutovu porazil, tak i nyní vojsko přemluvil, aby ustálo od bránění ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849