Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

František Palacký byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Zprávy na téma 'Palacký'

z dobového tisku

15. březen 1849

Pochod s pochodněmi

Včera byla od Praž. studentstva (mezi nímž byli i gardisté a oudové Svornosti) držen pochod s pochodněmi k oslavení Riegra, Borrosche a Palackého, jakéhož pochodu Praha málo kdy vidívá. Pochodní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

14. březen 1849

Palacký a Pinkas se při poradách neúčastní

Z nejlepšího pramene můžeme ujistiti, že naši poslancové Palacký a Pinkas na opětný dotaz zdejšího p. vicepresidenta v ten smysl se vyjádřili, že nechtí mit dokonce žádného účastenství při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

5. leden 1849

Čestné měšťanské právo

Usnešením slavné městské raddy Pražské obdrželi následující páni za své zásluhy a služby hlavnímu městu proukázané čestné měšťanské právo: F. Palacký, dr. J. P. Šafařík, dr. F. L. Rieger, dr. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

Články na téma 'Palacký'

z dobového tisku

18. březen 1849

Čím hůř to udělají, tím líp pro nás

Smýšlení českého národu zatvrdilo se navždy proti tomuto ministerstvu, a český národ bude tak dlouho v opposici, až tato vláda padne.

My nebo oni — to jest heslo všeobecné: my jsme my a oni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

4. březen 1849

Brojení proti Pravici

Poloouřední noviny ministerské Lloyd, kleré nyní vycházejí znamenitě zvětšeny, pokračují ještě ustavičně ve svém brojení proti Pravici na sněmu a zvláště proti českým našim poslancům. Nemůže se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

24. únor 1849

Záležitosti Kaimova

Zdejší německé noviny Const. Blatt aus Böhmen mají ve večerní příloze dne 21. února v dopisu z Vídně zprávu, že Palacký a jiní čeští deputovaní za příčinou záležitosti Kaimovy sněm opustiti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849