Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Pius IX., vlastním jménem Giovanni Maria Mastai-Ferreti byl 255. papežem katolické církve (1846 – 1878). ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Stalo se na téma 'Pius IX'

z dobového tisku

25. únor 1849

Ferrara se odtrhla

Z Terstu, dne 25. Února v poledne. Právě přichází z Ferrary zpráva, že tamní radda městská od vlády republikánské v Římě se odtrhla a ve jménu papežovu ouřadovati bude.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Papež žádal o intervenci

24. Února. Nejnovější zprávy z Říma potvrzují, že papež žádal rakouskou, francouzskou, španělskou a neapolskou vládu o intervenci.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

5. únor 1849

Audience u papeže

5. února přišel do Gaety rakouský vyslanec hrabě Esterházy a 6. měl audienci u papeže.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Zprávy na téma 'Pius IX'

z dobového tisku

10. duben 1849

Porady diplomatů v Gaetě

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

15. březen 1849

Připis papeže

Z Říma 15. března. Papež zaslal ke čtyřem hlavním mocnostem katolickým, Rakousku, Francousku, Španělsku a Neapolsku, kterým při volbě papeže přísluší veto, zvláštní připis, v kterém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

2. březen 1849

Papež v Americe?

Noviny „Morning Post" dávají zprávu, že se v severních obcích připravují přípisy k papežovi, které jej ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Zprávy z Říma

Zprávy z Říma od 24. února potvrzují, že papež se nyní již skutečně ucházel o zakročení Rakouska, Francouska, Španělska a Neapolska. Republikánská vláda zrušila inkvisici a prohlásila též ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

21. únor 1849

List papeži od ruského císaře

Z Říma dne 21. února se píše, že ruský císař v uctivém a úslužném listu papeži nabízel pomoc vojenskou a obzvláště peníze. Také se povídá, že si papež od ruského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

17. únor 1849

Papežova žádost o intervenci rakouskou

Z Gaety od 17. února se píše, že papež ke kardinálům promluvil, že se raději poděkuje, nežli by Rakousko o intervenci žádal. Na to prý kardinál Macchi odpověděl: „Svatý Otče, vy nesmíte a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

16. únor 1849

Španělská vláda a Řím

Španělská vláda chtěla ozbrojeným prostřednictvím uvésti papeže do Říma a dopomoci mu práv jemu co světskému mocnáři náležejících; proti tomu vede sardinská vláda protest, klerý ouředně sdělen byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

13. únor 1849

Navrácení svěstké moci papežovi

Ujišťuje se, že co nejdřív katoličtí mocnářové sestoupějí v poradu o navrácení svěstké moci papežovi. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

2. únor 1849

Paroloď rakouská Vulcano

Z Terstu 2. února.
Vojenská paroloď rakouská Vulcano vrazila na jinou paroloď převážející istrianské a dalinatinské pobřežní lodě k Benátkám. Z blízka poznána byla co rakouská vojenská lod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

31. leden 1849

Převezení papeže

Z Barcellony odpluly dvě lodě do Gaely. Mají prý převést papeže na některý ostrov ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

Články na téma 'Pius IX'

z dobového tisku

20. březen 1849

Oudy komisse v Římě

Z Říma 7. března. Zdá se, že komisse pro výkonnou vládu bude hráti důležitou rolli v dějinách letošního roku, a proto podáme některé zprávy o oudech této komisse.

Armellini byl před ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849