Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Pierre-Joseph Proudhon byl francouzský typograf a vzdělanec-samouk, raně socialistický myslitel. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Zprávy na téma 'Proudhon'

z dobového tisku

6. březen 1849

Proudhonův bank

Z Paříže, 6. Března.
Do Proudhonova banku sešlo se již 23.687 franků, a oučastníků se přihlásilo 6.250. Jak mile bude peněz 50.000 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

Články na téma 'Proudhon'

z dobového tisku

22. duben 1849

Ve jménu veřejné mravnosti

Noviny Proudhonovy „Le Peuple" protestují rázně ve jménu veřejné mravnosti a pravosti proti kandidatuře ženských do sumu národního. Paní Jeanne Deroin, ředitelka novin „Mínění ženských", ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 95, 22.4.1849