Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

František Ladislav Rieger byl český politik, publicista a spoluzakladatel a druhý vůdce Národní strany, později nazývané jako staročeská strana. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Stalo se na téma 'Rieger'

z dobového tisku

19. leden 1849

Riegrova podobizna od p. Mánesa

Slyšíme, že spolek zdejších umělců odeslal do Kroměříže p. Mánesa, aby přinesl podobiznu Riegrovu, klerá nákladem spolku vyjde v kamenotisku.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

Zprávy na téma 'Rieger'

z dobového tisku

22. březen 1849

Dr. Rieger redaktora před soudem brániti bude

Dr. Rieger, který tyto dni do Holomouce se odebral, aby tam s deputací slovanskou pohovořil, navrátil se včera opět do Prahy. Deutsche Zeitung rozšířila zprávu, že bude dr. Rieger ve veřejném ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

15. březen 1849

Pochod s pochodněmi

Včera byla od Praž. studentstva (mezi nímž byli i gardisté a oudové Svornosti) držen pochod s pochodněmi k oslavení Riegra, Borrosche a Palackého, jakéhož pochodu Praha málo kdy vidívá. Pochodní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

5. leden 1849

Čestné měšťanské právo

Usnešením slavné městské raddy Pražské obdrželi následující páni za své zásluhy a služby hlavnímu městu proukázané čestné měšťanské právo: F. Palacký, dr. J. P. Šafařík, dr. F. L. Rieger, dr. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

Články na téma 'Rieger'

z dobového tisku

10. březen 1849

My zůstaneme zásadám svým vždy věrní

Včera večer o 10 hodinách přijeli po železnici naši poslancové: Rieger, Neuberg, Havelka, Klaudi, Škoda a jiní. Dověděli jsme se mnoho bližších zpráv a neopomineme všechno časem čtenářstvu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849