Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Hrabě Franz Joseph Heinrich von Schlik z Bassana a z Weißkirchenu generál rakouské armády. Byl jedním z nejúspěšnějších rakouských generálů během maďarské revoluce v roce 1848. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Stalo se na téma 'Schlik'

z dobového tisku

11. leden 1849

Šlik dobyl vítězství nad Meszárosem

Polní podmaršál Šlik dobyl vítězství nad Meszárosem; tento udeřil s velikou přesilou se čtyř stran najednou na naše vojsko u Košice, byl ale ouplně poražen. (Tato zpráva přišla telegrafem do Prahy dne 9. ledna.)

Zdroj: Národní Noviny č. 9, 11.1.1849

4. leden 1849

Windischgrätz má hlavní stan před Budínem

Dle 10. válečního bulletinu z Uher měl Windischgrätz dne 4. hlavni stán v Bie, 4 hod. před Budínem. Dne 3. přišla k němu deputace sněmu, kterou nepřijal. Šlik dobře pokračuje k Miškolci.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

Zprávy na téma 'Schlik'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

7. duben 1849

Zprávy od polního maršála kn. Windischgrätze z Peště

Maďaři.
34. váleční zpráva. Zprávy od JOsti polního maršála kn. Windischgrätze z Peště od 7. t. m. večer podávají výsledky veliké rekognice již dříve zmíněné, jíž polní maršál osobně dne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

7. březen 1849

Windischgrätz se vrátil do Peště

Z Peště dne 7. března.
Windischgrätz se vrátil se záložním vojskem do Peště, aby prý byl více v centrum všech operací v Uhřich; u Tisa-Füredu stojí tři brigády, aby pozorovaly nepří... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

6. březen 1849

Windischgrätz jest raněn

Z Pešti dne 6. března podáváme tyto důležité zprávy podle Vídeňských novin Presse:
...
Hlavní stan Windischgrätzův jest opět do Budína přeložen. Windischgrätz jest raněn a velitelství nad ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 60, 11.3.1849

3. březen 1849

25. váleční bulletin

25. váleční bulletin. JOsv. maršál kn. Windischgrätz hnul se dne 24. února z Budína a přeložil téhož dne svůj hlavní stan do Hatvaně a dne 25. do Děnděše. Tím je spojení se sborem pana ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

13. leden 1849

14. váleční bulletin

14. váleční bulletin.
Dle právě došlé zprávy od haličského voje pod poln. podm. hrab. Šlikem v Hořejních Uhřích operujícího ode dne 5. ledna t. r. porazil on dne 4. ledna t. r. vítězně sbor ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 11, 13.1.1849

9. leden 1849

13. váleční bulletin.

13. váleční bulletin. Dle zprávy p. patriarchy Rajačiće ode dne 2. ledna t. r. dobylo naše vojsko pod vedením plukovníka a prozatímního velitele v. Mayerhofera řečeného dne u Pančeva skvě... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 10, 12.1.1849

Články na téma 'Schlik'

z dobového tisku

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849