Když bývalo XIX. století

Kdo je kdo

Balthasar Šimunić byl od roku 1846 generálem, roku 1848 jmenován podmaršálkem. ... Celý text

Zdroj: Otto

Stalo se na téma 'Šimunić'

z dobového tisku

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop. Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.

Maďaři zacházejí ukrutně se Slováky, jichž se celé zástupy na Moravu utíkají.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

Zprávy na téma 'Šimunić'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop.
Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

29. říjen 1848

Bitva Trenčína

29. října svedena byla blíž Trenčína bitva, v níž generál Šimunić, z Haliče do Uher vpadší, s 5000 muži vojsko maďarské as 10.000 mužů silné, sestávajíc na vělším díle z pohyblivých národních gard ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 182, 10.11.1848

3. únor 1849

21. váleční bulletin.

Dle právě došlé telegrafické depeše ode dne 3. února 1849 vzdala se pevnost Leopoldov včera dne 2ho o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost. Polní podmaršál Šimunič ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

Články na téma 'Šimunić'

z dobového tisku

7. listopad 1848

Nepodařená výprava Šimunićova

Od Nusdorfu. Hodnověrné zprávy o nepodařené výpravě Šimunićově. Dne 8.přijel Janeček do Prahy, zrovna od gen. Šimuniće, s nímž tři dni na zpátečném tažení do Moravy byl. Vypravuje následovně: Gen. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

4. listopad 1848

Jelačić stojí s pěti prápory hraničárů ve Vídni

Z Vídně dne 4. list. Jelačić stojí s pěti prápory svých hraničárů ve Vídni; ostatní jeho voj spěchá za Maďary, kkeří v jednu dobu na dvou místech byli poraženi: od Šimuniće u Trenčína, od Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

2. listopad 1848

O dobytí Vídně

Z Vídně dne 2. listopadu. Z Vídně dne 2. listopadu. Dobyvše město v rozličných předměstích a částech jeho rozestaveni jsme; přísnost služby nedovoluje vojákovi, by se od stanoviště svého vzdaloval ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848