Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma '1849'

z dobového tisku

17. květen 1849

Bach řídí ministerstvo domácích záležitostí

JMst císaře František Josef odevzdal prozatímně řízení ministerstva domácích záležitostí ministru Bachovi. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Oba mosty jsou vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

9. květen 1849

Povstání v Drážďanech je překonáno

Z Nového města v Drážďanech. Dne 9. máje (o polednách). Boj jest ukončen, povstání je překonáno.

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

7. květen 1849

Tažení Rusů do Uher

Od 7. května započne na severní železnici tažení Rusů do Uher. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

5. květen 1849

František Josef do Vídně přijel

Z Vídně dne 5. května. Císař František Josef dnes ráno čtvrt na šest do Vídně přijel a hned do Schönbrunnu se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

21. duben 1849

Triumvirát se rozpadl

Z Říma 21. dubna. Triumvirát se mezi sebou rozpadl; Armellini a Saffi stojí proti Mazzinimu, apoštolu demokracie.

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

19. duben 1849

Arcikněžna Žofie v Praze

Včera odpoledne přijela sem arcikněžna Žofie, matka nynějšího císaře Františka Josefa, jeho mladší bratři a arcikníže Ludvík.

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

12. duben 1849

Toskánská republika

Z Florence 12. dubna. Toskánská republika jest pochována. Strana monarchistů zvítězila ouplně nad stranou republikánskou.

Zdroj: Národní Noviny č. 95, 22.4.1849

5. duben 1849

Poslanci rakousští se vrací domů

Poslancům rakouským na nár. sněmu německém od vlády podány jsou peníze na cestu, aby se domů navrátili.

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

3. duben 1849

Válka německo-dánská vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

31. březen 1849

Církevní nářadí odnešeno do mincovny

Z Říma 31. března. Mimo stříbrný papežův nábytek odnešeno jest i církevní nářadí do mincovny, mezi tímto se nachází zlatá růže v ceně 4000 skudů, mistrovská to práce.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

26. březen 1849

Viktor Emanuel za krále prohlášen

V Turínském sněmu byl dne 26. března Viktor Emanuel za krále prohlášen.

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

22. březen 1849

Triumvirům všecka moc odevzdána byla

Z Říma. Noviny Nazionale Toscano přinášejí důležitou zprávu, že dne 22. m. m. se sněm římský rozešel a že triumvirům všecka moc odevzdána byla.

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

22. březen 1849

Stříbrné nářadí

Z Říma 22. března. Všecko stříbrné nářadí z papežových paláců bylo odevzdáno do mince, budou z něho raženy peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

Zprávy na téma '1849'

z dobového tisku

13. listopad 1849

Námořnictví a loďstvo rakouské

Z Vídně dne 13. list.
Ministerstvo hodlá prý obrátiti pozornost svou nyní na námořnictví a loďstvo rakouské. Doposud obnášelo námořní mužstvo na rak. obchodním loďstvu as 30.000 m., a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

23. květen 1849

Outok na život královnin v Londýně

Dne 23. kv. byl v Londýně učiněn outok na život královnin. Královna, slavíc tohoto dne své jmeniny, vyjela si s princem Waleským, s korunní princeznou a s princeznou Helenou na procházku a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 124, 29.5.1849

19. květen 1849

Dar rakouskému vojsku

Prešpurští obchodníci s tabákem darovali za příčinou návštěvy od JCMsti rakouskému vojsku 50.000 doutníkův a několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

19. květen 1849

Anglie: židé smějí být volení

Anglická dolejší sněmovna uzavřela hlasy 278 proti 185, že budoucně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

18. květen 1849

Poukázky městské kassy

Naše městská radda vydala včera následující ohlášení:

„Dle nařízení vysokého rozkazu finančního ministerstva, ohlášením cis. kr. zemského presidium od 23. dubna 1849 čísl. 2586 sděleného, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Sedláci nemají čím zasívat

Z Kolomyjska v Haliči píše se takto:

„Jaro již tady a pole naše stojí holé; neboť sedláci nemají čím zasívat a panské dvory jen málo co, neboť loňského roku neměly dostatečných rukou ku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Dr. Layard bude v bádání v Mesopotamii pokračovat

Dr. Layard, známý badatel starožitností, který britlické museum obohatil mnohými starožitnostmi z Assyrie, jmenovitě z ruin města Ninive atd., přidán jest k vyslanství v Carhradě s tím doložením, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Zvětšená cena zlata a stříbra

Cena zlata a stříbra vystoupila za několik dní velini vysoko, neb ažio na dukáty jest 27% a ažio na stříbro 19%. Zvětšená cena zlata nepůsobí tak škodlivě na obchod, protože u nás zlaté peníze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

17. květen 1849

Bach prozatímně řídí ministerstvo domácích záležitostí

Víd. noviny od 22. května podávají tento vlastnoruční list JMsti císaře:

Milý ministře Bachu!

Poněvadž jsem ministru domácích záležitostí a prozatímnímu ministru vyučování Franti... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

13. květen 1849

Heubner, Martin a Bakunin byli zatknuti

České gubernium poslalo dne 13. května o 3. hod. 20 min. odpol. do Vídně tuto telegrafickou zprávu: Z Dráždan a z Liská ouředně: „Povstání je docela přemoženo; houf povstanců byl do Freibergu a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

Články na téma '1849'

z dobového tisku

31. květen 1849

Kterak vštípiti člověčenstvu dávku učenosti

O pravém vychování a vzdělání člověčenstva.

(Podle tureckého posud nevydaného rukopisu vzdělal Méliv Našud)

Jedině učeností povznésti se může člověk k štastnějšímu a blaženějšímu živobytí. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849

30. květen 1849

Pronájem pivovaru města Kostelce nad Labem

Od magistrátu města Kostelce nad Labem se v známost uvádí, že zdejší městský pivovár 24 a čtvrt sudů ve varu obsahující na 6 roků a sice ode dne 1. listopadu 1849 az do 31. října 1855 ve veřejné ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

30. květen 1849

Pocestní do Ameriky.

J. H. P. Schröder, nákladník lodní v Bremenu, vypravuje dne 1. a 15. dne každého měsíce nejlepších a nejjistějších rychle plovoucích lodích do New-Yorku, Baltimore a Philadelphie, na jaře a na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

25. květen 1849

Morava a Slezsko jsou nejbohatší na kamené uhlí

Z Moravsko-slezských hor bylo r. 1848 vytěženo rozličných kovů za 2,539.248 zl. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

25. květen 1849

Setnina mladých dívek

Německé noviny píší, že mezi dobrovolníky v Elberfeldu se nachází též setnina mladých dívek Solungských; jsou ozbrojeny nožmi a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849

24. květen 1849

Hrabě Josef Radecký

Dvorní radda Hackländer, který provází rakouské vojsko ve Vlaších a často s Radeckým obcuje, píše o něm takto do Augsburských novin: Hrabě Josef Radecký bude dne 2. listopadu 83 roků stár, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

22. květen 1849

Přijměte návrh: Vzdejte se!

Donášíme ke zprávám o Budínu tento list, který Görgey poslal veliteli pevnosti Budínské generálu Hentzimu; ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 119, 22.5.1849

22. květen 1849

Volby po socialně-demokraticku

Z Lyonu od 22. května se píše: Zde vypadly volby zcela po socialně-demokraticku, bázeň a strach se zmocnily zdejší bursy a hedbávné věci padly v ceně o 10 procent. Z Paříže sem ale přišla ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 126, 31.5.1849

20. květen 1849

Cena za černé otroky

Cena za černé otroky v severní Americe zdá se že vstupuje. V nejnovějším čase bylo placeno za otrokyni 2700 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

Kdo je kdo

Vilém II. Nizozemský byl nizozemský král z dynastie Oranje-Nassau. ... Celý text

Zdroj: Wikipedie

Vilém II. Nizozemský - nekrolog nizozemského krále z Národních Novin z 11.4.1849. ... Celý text

Zdroj: Wikipedie

baron Zsigmond Perényi de Perény byl maďarský politik. ... Celý text

Zdroj: Wikipedie

Heinrich rytíř Hentzi von Arthurm byl rakouský generál. ... Celý text

Zdroj: Wikepedia

Wacław Michał Zaleski byl polský básník, spisovatel, politický aktivista a guvernér Haliče (1848). ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

George Eden, 1. hrabě z Aucklandu byl britský polkitik a koloniální správce. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Vice admirál Charles Bayne Hodgson Ross CB byl důstojník Royal Navy. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Mons. ThDr. PhDr. h. c. Alois Josef baron Schrenk z Notzingu byl český římskokatolický duchovní a biskup, teolog, který se stal arcibiskupem pražským. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Lajos Batthyány byl maďarský šlechtic, magnát a politik. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Christian Götz byl rakouský generál. ... Celý text

Zdroj: oesta.gv.at;Wikipedia