Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Ametler'

z dobového tisku

2. listopad 1848

gen. Nouvilesa poražen a rozprášen.

Madrid 2. lislop. Z Katalanie došla zpráva, že Ametlerův republikánský zástup byl od gen. Nouvilesa poražen a rozprášen.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848