Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Anglie'

z dobového tisku

9. listopad 1848

Nákaza zemčat

Anglie. Nákaza zemčat ztrávila polovic ourody v Anglicku; poněvadž ale mnoho zemčat nasázeno a nákaza v Irsku přestala, doufá se, že drahota nebude.

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

27. říjen 1848

Deputace společnosti proti otroctví

Londýn dne 27. října. Včera podala deputace společnosti proti otroctví ministru Palmerstonu žádost, v které se o uchopení-se důraznějších prostředků, než nynější jsou, k odstranění otroctví jedná.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

26. říjen 1848

Pro samé ohně neví se ani kde hoří

Londýn 26. října. Ministerský časopis Globe oznamuje, že odsouzení povstanci nebudou na hrdle trestáni. Důtklivé odporučení toho od porotníků, četné petice důležitých osob a veřejná nechuť proti bezohlednému vykonání rozsudku přiměly vládu k zmírnění trestů, které se v kabinetní raddě dne 24. uzavřelo.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

27. leden 1849

Hrabě Koloredo vyslancem v Londýně

Z Londýna dne 27. ledna. Hrabě Koloredo jest za rakouského vyslance na zdejším dvoru ustanoven.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

Zprávy na téma 'Anglie'

z dobového tisku

19. květen 1849

Anglie: židé smějí být volení

Anglická dolejší sněmovna uzavřela hlasy 278 proti 185, že budoucně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

18. květen 1849

Dr. Layard bude v bádání v Mesopotamii pokračovat

Dr. Layard, známý badatel starožitností, který britlické museum obohatil mnohými starožitnostmi z Assyrie, jmenovitě z ruin města Ninive atd., přidán jest k vyslanství v Carhradě s tím doložením, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

11. květen 1849

Satarah přivtělen byl k britické řiši

Anglická společnost ve východní Indii rozhodla 297 hlasy proti 96, aby stát Satarah ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

2. květen 1849

Přivtělení Pendšabu k brittické říši

Z Východní Indie přišla 2. května do Londýna důležitá zpráva, že se Šihr Singh a ostatní vůdcové Sikhů v Ravulu Pindih (na půl cestě mezi Jelum a Indem) poddali brittickému generálovi Walteru ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

26. duben 1849

Podplácení při volbách

Z Londýna 26. dubna. Včera učinil v dolejší sněmovně Pakington návrh, směřující k tomu, aby překaženo bylo všechno podplácení při volbách, a proto aby každý oud sněmu musel přisáhati, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

5. duben 1849

Ouřední platy stejné jako v r. 1797

Londýn. Hume oznámil dnes v dolejší sněmovně, že po svátcích navrhne, aby sněmovna toto uzavřela: Poněvadž obilní a potravní ceny nyní takové jsou, jakové byly v r. 1797, je sněmovna toho mínění, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

6. březen 1849

Sir Charles Napiers

Z Londýna, 6. Března.
Lord Russel oznámil ve sněmu, že je Sir Charles Napiers ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

6. březen 1849

Bitva mezi Brity a Sikhy

Z Londýna 6. března.
K zprávě o bitvě mezi Brity a Sikhy přidáváme z novin Bombay-Times ještě toto: Ponejprv od r. 1842 stalo se, že byly celé půlpluky pro neschopnost komandujících ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

3. březen 1849

Počet padlých Britských v bitvě se Sikhsskými

3. března.
Rozličně se udává počet padlých Britských v bitvě se Sikhsskými v Asii dne 13. ledna. Jedna zpráva zní, že jest 3500 zabitých a raněných, jiná, že jich jest 2500, a opět jiná, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

3. březen 1849

Kalifornské zlato

Z Londýna 3. března.
V Londýně se očekává připlutí královské lodě „Pandora" s 900.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

Články na téma 'Anglie'

z dobového tisku

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Vystěhovanci do Ameriky

Do New-Yorku v severní Americe přistálo za měsíc březen 25.837 vystěhovanců z Evropy, totiž: 18.580 Irčanů, 3.346 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

12. květen 1849

Brittické museum

Dle statistických zpráv na rok 1848 o brittickém museum byl tento znamenitý ústav navštíven od 897.985 osob; sbírek tamních bylo k studiím použito od 65.867 osob. Příjmy obnášely 53.999 lib. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

9. květen 1849

Generál sir Robert Wilson zemřel

Generál sir Robert Wilson zemřel dne 9. května. Ve francouských vojnách byl diplomatickým jednatelem Anglicka v Petrohradě a v hlavním stanu spojených mocností, r. 1815 osvoboditelem města ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

9. květen 1849

Generál sir Robert Wilson zemřel

Generál sir Robert Wilson zemřel dne 9. května. Ve francouských vojnách byl diplomatickým jednatelem Anglicka v Petrohradě a v hlavním stanu spojených mocností, r. 1815 osvoboditelem města ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

26. duben 1849

Noviny v Anglii

Dle výkazu kolkovního ouřadu upotřebováno v roku 1848 v Anglicku kolků po jednom penny 67,476.768 za noviny, za přílohy kolků 8,704.236 po půlpenny; v Skotsku 7,497.064 kolků po jednom penny a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

18. duben 1849

Telegrafické linie v Angličanech

Telegrafické linie v Angličanech mají délku 1767 anglických míl, na kteréžto je 446 elektromagnetických strojů. Větší část těchto telegrafů má čtyry dráty; z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

17. duben 1849

Boje v Pendžabu

Z Bombaye 17. dubna. Noviny „Bombay Times" přinášejí ouplnou zprávu o posledním boji v Pendžabu, na základě ouředních zpráv. Po nešťastné bitvě u Chillianvalla na řece Dželum, leželo anglické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

13. duben 1849

Proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo

Z Londýna 13. dubna.
Podle novin Times udává se v Anglicku následující příčina, proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo. Příměří mezi Dány a Němci mělo přestati 2. dubna; tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849