Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Barth-Barthenheim'

z dobového tisku

22. leden 1849

Adolf hr. Barth-Barthenheim

Adolf hr. Barth-Barthenheim, radda u zemské vlády rakouské nad Enží, jest na jeho žádost od JCMti 22. ledna dán do pense.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

Kdo je kdo

Adolf Ludwig Joseph Ignaz hrabě Barth-Barthenheim ... Celý text

Zdroj: geneall.net, historische-literatur.de