Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Bosna'

z dobového tisku

12. únor 1849

Přípravy k vojně v Bosně

Z Brodu 12. února. Po celé Bosně činí se přípravy k vojně.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

Zprávy na téma 'Bosna'

z dobového tisku

21. listopad 1848

Turci v Bosně

Slyší se, že jsou v Bosně všichni Turci zapsaní do vojska, že dostali prach i olovo, ač sami nevědí (nelhou-li) nač. Lidé, kteří měli příležitost s Turky mluviti, povídají, že Turci jaksi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

10. listopad 1848

Ze Záhřebu

Ze Záhřebu.
Dne 10. přijel sem Jiří Stratimirović, generál Srbů, ve věcech národních. V Brodě odzbrojil lid posádku maďarských vojáků a poslal je do vlasti. Tím je pevnost tato v našich rukou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

8. listopad 1848

Bosna

Z Bosny.
Z bezpečného zřídla, totiž od jednoho ouředníka u celního pohraničního ouřadu, horlivého vlastence a národovce, přišla zpráva dne 8. list. čerpaná z úst Bosenských našinců, pravých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

12. únor 1849

Armády Bosny

Z Brodu 12. února.
Po celé Bosně činí se přípravy k vojně. Od hodnověrných lidí jsem se právě dověděl, že do Trávníku přibylo as 30.000 řadového vojska tureckého. Ještě něco. Vezír povolal ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849